Projectmanagement

Een project kan een kans zijn, maar ook nodig zijn om ellende te voorkomen. De organisatie vooruithelpen, of voorkomen dat deze afglijdt. Projecten horen bij een normale bedrijfsvoering, maar soms wordt het wat véél.

Alle medewerkers zij waardevol op de een of andere manier. Toch heeft elke organisatie mensen die er boven uit steken. De spelverdelers, degenen die de actie opstarten, of juist afmaken. Deze categorie is het meest vatbaar voor burn out. En u kunt ze zo slecht missen. Dezelfde mensen krijgen er weer een taak bij, en nog een, bovenop hun al uitgebreide en zware pakket van verantwoordelijkheden.

Dan kan het soms beter zijn om daar tijdelijk een expert op te zetten. Dat kost geld maar levert ook geld op. En u voorkomt burn-out bij de meest waardevolle krachten in uw organisatie. Dan heeft u baat bij een ervaren projectmanager. Die mensen motiveert. Het doel helder maakt en de realisatie ervan bewaakt. Die hoofd- en bijzaken van elkaar scheidt. Die het niet ingewikkelder maakt dan nodig is.

Wie die persoon is hangt af van uw organisatie en het project. Is er een sterke technisch-inhoudelijke dimensie of gaat het juist om de menselijke verhoudingen ? Is het iets naars wat toch op een goede manier moet gebeuren of gaat het om het benutten van een kans ? Is de organisatie losjes in zijn werkwijze of zijn er strakke regels noodzakelijk ?

Wij bekijken wat er in uw geval nodig is en leveren de juiste projectleider en desgewenst ook de uitvoerders. Bel of mail ons. De intake en een eerste analyse zijn altijd gratis.