Personeelszaken

Personeelszaken heeft een uitvoerende taak, maar moet ook een bron zijn van gevraagde en ongevraagde adviezen. Zij staat aan de poort van uw organisatie waar het in- en uitstroom van uw medewerkers betreft en zorgt voor een prettige en juiste afhandeling van de bijbehorende procedures. Verder houdt zij het geheel van afspraken, bevoegdheden en motivatie in de gaten en neemt actie als dat nodig is. Personeelszaken is ook een soort huisarts voor organisatie en medewerkers.

In organisaties die sterk zijn gegroeid of waar zaken sterk zijn veranderd is personeelszaken niet altijd meegegroeid in die nieuw situatie. Onze specialisten komen met nieuwe ideeën. Doen wat al te lang is blijven liggen. Zij steken de thermometer in uw organisatie en maken hem beter.

Wij bekijken wat er in uw geval nodig is en leveren de juiste projectleider en desgewenst ook de uitvoerders. Bel of mail ons. De intake en een eerste analyse zijn altijd gratis.