Algemeen Management

Finance heeft meerdere functies.

Vaak wordt de administratie bedoeld. Financial Control. Het correct vastleggen van de informatiestromen gericht op incidentele en periodieke rapportages. Leesbare rapportages die handvatten bieden voor wat gedaan kan en moet worden. De administratieve medewerkers moeten de organisatie begrijpen, mensen en processen en in staat zijn vast te leggen wat er werkelijk gebeurt.

Finance kan ook de controlling functie zijn. Business Control. De specialist in het bewaken van de bedrijfseconomische levensvatbaarheid. Die aangeeft waar de kansen liggen. En waar de bedreigingen. Degene die motiveert om energie te steken in acties die winst opleveren (materieel of immaterieel). Die remt bij activiteiten die waarde vernietigen.

Finance kan een eenmalig advies produceren. Doen of niet ? En in welke mate ? Wanneer ?

Finance is ook een doorlopend proces. The job is not finished until the paperwork is done. Iedereen waardeert een goede administratie. Waardeert ten minste de salarisadministratie die ervoor zorgt dat de salarissen op een correcte manier worden uitbetaald. Finance is de scorekeeper van de organisatie.

Good finance betekent de basis op orde. Efficiency, automatisering.

Wij weten dat vrijwel elke manager zelf een kladlijstje bijhoudt van zaken waarvoor hij verantwoordelijk is. Sales bijvoorbeeld. Herkent u dit ? Hoe mooi zou het zijn als deze specialisten vrij zouden zijn van dit corvee omdat een nauwgezette specialist hun dit uit handen neemt. Zodat zij hun tijd en energie kunnen besteden aan dat waar ze echt goed in zijn.

Utopie ?

Wij bewijzen graag dat het kan. Wij bekijken wat er in uw geval nodig is en leveren de juiste projectleider en desgewenst ook de uitvoerders. Bel of mail ons. De intake en een eerste analyse zijn altijd gratis.